3.3.15

A votación no blog é unha enquisa, non da o resultado final das nominacións. La votación en el blog tiene el sentido de una encuesta, no es el resultado final de las nominaciones.

A idea da votación sempre foi e segue sendo soamente visibilizar ás nominadas!!
A "gañadora" (cuhna planta) resulta da suma de votos, así:                                                                                                                                                   Ao fin de garantir a calidade da elección das mulleres nominadas, os votos se computarán da seguinte maneira: 1- Herbas de Prata participará cun voto. 2- Cada unha das mulleres recoñecidas nas edicións anteriores terán dereito a dar un voto. 3- Un voto do resultado da enquisa aberta na páxina de Herbas de Prata (o blog).                                                                                     
 La idea de la votación siempre fue y sigue siendo solamente visibilizar a las nominadas!!                   La ganadora (con una planta) resulta de  la suma de votos, así:                                                                 Con el fin de garantizar la calidad de la elección de las mujeres nominadas, los votos se computarán de la siguiente manera: 1- Herbas de Prata partiicpará con un voto. 2- Cada una de las mujeres reconocidad en las ediciones anteriores tendrán derecho a dar su voto. 3- Un voto del resultado de la encuesta abierta en la página de Herbas de Prata (el blog).                                                                                 

No hay comentarios: