28.10.08

Conclusións do traballo no programa Tempos de Mulleres


Coñezamos e recoñezamos os nosos "Dereitos Asertivos"


-1: Algunhas veces, temos dereito a SER AS PRIMEIRAS


-2: Temos dereito a COMETER ERROS-3: Temos dereito a ser XUÍCES ULTIMAS dos nosos SENTIMENTOS e aceptalos como válidos.


-4: Temos dereito a TER OPINIÓNS PROPIAS E CONVENCEMENTOS


-5: Temos dereito a CAMBIAR DE IDEA OU DE LIÑA DE ACTUACION

-6: Temos dereito a CRITICAR E PROTESTAR por un trato inxusto


-7: Temos dereito a INTERROMPER para pedir unha ACLARACION


-8: Temos dereito a intentar un CAMBIO

-9: Temos dereito a PEDIR AXUDA OU APOIO EMOCIONAL


-10:Temos dereito a SENTIR E EXPRESAR DOR


-11:Temos dereito a IGNORAR AS SUXESTIÓNS DOS OUTROS, que non teñen por que ter sempre razón-12:Temos dereito a RECIBIR RECOÑECEMENTO FORMAL por un traballo ben feito

-13:Temos dereito a dicir "NON"


-14:Temos dereito a ESTAR SOAS aínda que os outros desexen a nosa compañía (iso non é ser antisocial)


-15:Temos dereito a NON XUSTIFICARNOS ante os demais-16:Temos dereito a non responsabilizarnos dos problemas dos demais

-17:Temos dereito a NON ANTICIPARNOS a necesidades e desexos DOS OUTROS

-18:Temos dereito a RESPONDER ou a NON RESPONDER


-19:Temos dereito non ser asertivas

-20:Temos dereito a SER FELICES!


19.10.08

Chegan os Tempos de Mulleres a Bos Aires

A Secretaría Xeral da Igualdade e o colectivo de galegas na diáspora Herbas de Prata lanzan os primeiros obradoiros do programa Tempo de Mulleres na cidade de Bos Aires.

(Bos Aires – 20 outubro) A Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta e o colectivo de mulleres Herbas de Prata ofrecerán esta semana os primeiros módulos do programa Tempos de Mulleres, que deste xeito chega a Bos Aires como fora anunciado no mes de abril pola secretaria Carme Adan.

Co fin de presentar o marco xeral das politicas de igualdade de Galicia alí onde vivan as mulleres galegas, vanse ofrecer na cidade de Bos Aires -no Centro Español de Sada y sus Contornos e no Centro Noia-Rianxo- entre os días 24 e 26 de outubro módulos de 21 horas de traballo orientados ás problemáticas da diáspora.

Con ese propósito, as primeiras convidadas a participar dos obradoiros foron as galegas que participan das institucións e colectivos na Arxentina xa que o programa busca chegar ás mulleres do exterior, como compromiso do Goberno galego para que podan acceder á informacion sobre os seus dereitos e para dinamizar a participación delas no asociacionismo galego no exterior.

Os obradoiros foron coorganizados pola Secretaría de Igualdade da Xunta e o colectivo Herbas de Prata -que naceu no ano 2007, e foi das primeiras experiencias de asociacionismo sólo de mulleres galegas en América Latina-. Serán dictados na cidade de Bos Aires por dúas capacitadoras da Asociación de Mulleres Lilith, de Santiago de Compostela.

O Programa Tempos de Mulleres foi creado en 2007, con grande participacion ao longo do territorio galego. É un programa que pretende formar as mulleres un xeito ameno e divertido a través da participación dinámica e de relación. O proxecto consiste na realización de módulos de formación e no intercambio de experiencias no eido do asociativismo co fin de incorporar o enfoque de xénero e promover a igualdade nas comunidades galegas no exterior.

Tempos de Mulleres ten como obxectivos estratéxicos o fomento das asociacións e federacións de mulleres galegas, fortalecendo organizativamente o seu funcionamento para potenciar a participación e a presenza das mulleres na vida política, económica, cultural e social galega; e, ao mesmo tempo, o fortalecemento deste asociacionismo como unha ferramenta fundamental do empoderamento feminino e do acrecentamento das súas capacidades e recursos.

Trátase, en definitiva, dun programa co que promover cambios que favorezan a consecución de máis seguridade e que propicien un aumento na autoestima das mulleres galegas.