25.10.12    A Asociación Herbas de Prata rexeita as afirmacions do ex-Presidente do Consello xeral da ciudadanía española no exterior, José Manuel Castelao Bragaña, (quen o día 2 de outubro manifestou que "As leis son  coma as mulleres. Están pra violarlas") xa que tales verbas incitan á violencia e á discrimacion contra as mulleres negándolles toda dignidad coma persoas.

   Coma as suas afirmacions non se reparan coa renuncia a os cargos que tiña,  esiximos  ás autoridades que tomen as medidas necesarias que permitan mellorar as consecuencias sociais do dano producido polas expresions do mencionado funcionario sainte, por exemplo,  facendo  nas escolas, nos centros culturais, nas bibliotecas u outros organismos oficiais encontros grupais pra favorecer a reflexion de semexantes verbas e facer obradoiros de fortalecimento da autoestima e de democratización nos vínculos entre homes e mulleres.

   Consideramos que foi moi grave o feito, xa que este tipo de manifestacions  prexudica  o entramado social todo, impedindo una boa calidade persoal, familiar, laboral e social de mulleres e homes no seu conxunto. Polo tanto, é necesario traballar profundamente no tema, o que debe ser xulgado pola sociedade, con toda a intensidade que isto merece.

                                                                                                Comisión Direitiva de Herbas de Prata.

No hay comentarios: